Rozvod

Naše kancelář se zabývá i rodinným právem, kdy pro Vás zařídíme v případě potřeby rozvod manželství.

Jednotlivé kroky rozvodového řízení

 • poskytneme Vám potřebné poradenství týkající se právních předpisů
 • připravíme pro Vás žádost o rozvod manželství (lidově rozvodový formulář) a podáme jej k soudu
 • připravíme podklady i dohodu o vypořádání společného jmění manželů (lidově dohoda o rozvodu manželství), zařídíme tedy rozdělení Vašeho a manželova/manželčina majetku
 • v případě, že se v manželství narodily děti připravíme na soud návrh na úpravu rodičovské zodpovědnosti k nezletilým dětem pro dobu před a po rozvodu manželství a o určení výše výživného, kdy bude určeno kdo se bude nadále starat o děti a jaká bude výše výživného
 • po nařízení soudního jednání Vás budeme zastupovat u soudu, budeme tedy společně s Vámi (případně místo Vás) přítomni na soudním jednání
 • po vynesení rozsudků zajistíme vyznačení právní moci rozsudku a informujeme Vás o dalších krocích
 • v případě, že součástí společného jmění manželů byla nemovitost, zajistíme zápis do katastru nemovitostí dle dohody o vypořádání jmění manželů

Potřebné podklady pro rozvod

Všechny podklady nám přineste na první schůzku v kopiích, na nařízené soudní jednání mějte tyto dokumenty s sebou v originálech na předložení soudu.

 • rodné listy manželů
 • rodné listy dětí
 • oddací list

informace o majetku:

 • seznam movitých věcí a jejich přibližnou hodnotu
 • seznam nemovitostí spolu s nabývacími tituly (kupní smlouva, darovací smlouva, rozhodnutí o dědictví...)
 • nájemní smlouva v případě, že užíváte nájemní byt
 • v případě, že se bude stanovovat výživné i údaje o Vašich příjmech a výdajích
 • výše platu Vaše i manželova /manželčina
 • půjčky, hypotéky, leasingové splátky
 • další vyživovací povinnosti
 • další výdaje

Cena

Je těžké dopředu odhadnout celkovou cenu služby, neboť neznáme rozsah požadovaných služeb, informace o ceně Vám bude sdělena na první informativní schůzce.

Máte dotaz? Rádi vám poradíme

růž_vá: