Náš tým

JUDr. Kristina Škampová

Studovala právnickou fakultu v Praze i v Brně. Po absolvování studia pracovala ve státní správě v oblasti právních vztahům k bytům a nemovitostem.  Od roku 1991 působí v advokacii. Od roku 1999 působí jako člen rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a od roku 2000 je členkou komise pro finanční právo legislativní rady vlády. Věnuje se generální advokátní praxi, přičemž se specializuje na oblast právních vztahů k nemovitostem, právo obchodních společností, daňové právo a soutěžní právo.

Ve volném čase, pokud jí nějaký zbývá, neboť práce je jí koníčkem, se věnuje cestování, galerijní činnosti, plavání, jachtingu, lyžování, paraglidingu, vysokohorské turistice a zahradě.

Mgr. Jan Škampa

Studoval právnickou fakultu v Brně a ve Vídni. Po absolvování studia v roce 2005 nastoupil do daňového oddělení společnosti KPMG v Praze. V roce 2007 složil zkoušky daňového poradce. Od roku 2008 působil jako advokátní koncipient. Od 1. 3. 2013 je zapsán v seznamu advokátů. Ovládá angličtinu a němčinu.

Mezi jeho oblíbená právní odvětví patří daňové právo, včetně sporů se správcem daně, ochranné známky, právo obchodních společností a obchodní smlouvy.

Ve volném čase se věnuje rodině. Pokud by mu nějaký další volný čas zbyl, rád by se věnoval cestování, lyžování, paraglidingu a vysokohorské turistice.

 

Mgr. Marek Stiller

Vystudoval obchodní akademii a Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Absolvoval právní praxi v advokátní kanceláři v Prostějově, na exekutorském úřadě v Brně a taktéž na Městském soudě v Brně. Od února 2020 je zapsán jako advokátní koncipient v České advokátní komoře. V naší advokátní kanceláři se specializuje na obchodní a pracovní právo a na vymáhání pohledávek. Ve volném čase se rád věnuje sportu, cestování a rybaření.

 

 

 

Leona PtáčkováJUDr. Leona Chludová

Absolvovala Právnickou fakultu v Praze a studium na Právnické fakultě ve Stockholmu. Po dokončení studia v roce 2011 pracovala nejprve jako právník ve státní správě, v roce 2012 začala působit v advokacii. Od 1.4.2015 je zapsaná v seznamu advokátů ČAK a v současné době je spolupracující advokátkou AK Kristina Škampová a spol.

Baví ji všechna právní odvětví, přičemž se specializuje na problematiku pracovního práva, ochranných známek, civilní a obchodní agendu.

Svůj volný čas tráví nejraději v přírodě na kole nebo s batohem na zádech, s lyžemi na horách či jen tak relaxací.