Ceník služeb advokátní kanceláře

Stanovení ceny advokátních služeb

Cena advokátních služeb poskytovaných klientům naší advokátní kanceláří je stanovena dle zákona o advokacii (č. 85/1996 Sb.) a advokátního tarifu (vyhl. č. 177/1996 Sb.). Podle povahy poskytované právní služby jako advokát sjednávám odměnu po dohodě s klientem následujícími způsoby.

Úkonová odměna

Odměna za služby advokáta je určena počtem úkonů právní služby, které Advokátní kancelář v konkrétní věci pro klienta učiní (fixní částka za 1 úkon je dle povahy věci přímo stanovena advokátním tarifem).

Časová odměna

Odměna za služby advokáta je určena počtem hodin, po které se Advokátní kancelář poskytováním právních služeb klientovi v konkrétní věci věnuje (hodinová sazba za služby Advokátní kanceláře se dle povahy věci pohybuje za každou hodinu poskytování právní služby v rozmezí 2.000 – 4.000,- Kč).

Paušální odměna

Odměna za služby advokáta je sjednána pevnou částkou za úplné vyřízení věci, jejíž výše je s klientem dohodnuta předem při převzetí zastoupení (paušální odměnu je možné sjednat zejména ve věcech, v nichž lze předem odhadnout celkový rozsah právní služby). Lze též sjednat odměnu dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., tj. ve výši, kterou v případě úspěchu ve sporu zaplatí protistrana.

Další náklady na právní služby

Klienta též informujeme o dalších nákladech, které bude třeba vynaložit na soudní a jiné poplatky a hotové výdaje,  ale i o možnosti požadovat v případě úspěchu ve sporu úhradu nákladů řízení dle vyhl. č. 177/1996 Sb., od protistrany. V odměně za poskytování právních služeb nejsou zahrnuty hotové výdaje, zejm. soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie a náhrada za promeškaný čas.

Způsob úhrady odměny za poskytování právních služeb

Před převzetím případu klienta informujeme o předpokládaném rozsahu služeb – upozorňujeme, že v některých případech není možné rozsah služeb dopředu předvídat. V případě poskytnutí jednorázové právní pomoci, která je uskutečněna v krátkém časovém horizontu, je odměna vyúčtována až po jejím provedení. V ostatních případech u klientů požadujeme průběžné hrazení záloh.

Máte dotaz? Rádi vám poradíme

růž_vá: