Stanovení ceny právních služeb

Cena právních služeb poskytovaných klientům naší advokátní kanceláří je stanovena dle zákona o advokacii (č. 85/1996 Sb.) a advokátního tarifu (vyhlášky č. 177/1996 Sb.). Podle povahy poskytované právní služby sjednáváme odměnu následujícími způsoby:

Časová odměna

Odměna za služby advokáta je určena počtem hodin, po které se Advokátní kancelář poskytováním právních služeb klientovi v konkrétní věci věnuje (hodinová sazba za právní pomoc se dle povahy věci pohybuje v rozmezí 2.500 – 4.000,- Kč).

Úkonová odměna

Odměna za služby advokáta je určena na základě advokátního tarifu počtem úkonů právní služby, které advokát v konkrétní věci pro klienta učiní (fixní částka za 1 úkon je dle povahy věci přímo stanovena advokátním tarifem).

Paušální odměna

Odměna za služby advokáta je sjednána pevnou částkou za úplné vyřízení věci, jejíž výše je s klientem dohodnuta předem při převzetí zastoupení (paušální odměnu je možné sjednat zejména ve věcech, v nichž lze předem odhadnout celkový rozsah právní služby).

Další náklady na právní služby

Klienta též informujeme o dalších nákladech, které bude třeba vynaložit na soudní a jiné poplatky a hotové výdaje. V odměně za poskytování právních služeb nejsou zahrnuty hotové výdaje, zejm. soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie a náhrada za promeškaný čas.

V případě úspěchu v soudním sporu úhradu nákladů řízení uhradí, zcela nebo zčásti, protistrana dle advokátního tarifu.

Způsob úhrady odměny za poskytování právních služeb

Před převzetím případu klienta informujeme o předpokládaném rozsahu služeb – upozorňujeme, že v některých případech není možné rozsah služeb dopředu předvídat. V průběhu spolupráce vystavujeme průběžně faktury za jednotlivé fáze poskytování právní pomoci.

Máte dotaz?

Rádi vám poradíme