Advokátní kancelář JUDr. Kristiny Škampové vznikla 1.2.1991. Má tedy více než třicetiletou advokátní praxi ve všech oborech práva od poskytování právních služeb pro velké koncernové společnosti přes tuzemské akciové i jiné společnosti, bytová a jiná družstva, společenství vlastníků jednotek po majitele nemovitostí a občany v jejich obchodních či občanskoprávních kauzách.

JUDr. Kristina Škampová spolupracuje s Úřadem vlády v oblasti legislativy a je také dlouhodobou členkou rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Od 1. 3. 2013 poskytuje advokátní kancelář právní služby jako sdružení advokátů, jehož účastníky jsou JUDr. Kristina Škampová a Mgr. Jan Škampa.

Seznamte se

Náš tým

JUDr. Kristina Škampová

Studovala právnickou fakultu v Praze i v Brně. Po absolvování studia pracovala ve státní správě v oblasti právních vztahům k bytům a nemovitostem. Od roku 1991 působí v advokacii. Od roku 1999 působí jako člen rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a od roku 2000 je členkou komise pro finanční právo legislativní rady vlády. Věnuje se generální advokátní praxi, přičemž se specializuje na oblast právních vztahů k nemovitostem, právo obchodních společností, daňové právosoutěžní právo.

Ve volném čase, pokud jí nějaký zbývá, neboť práce je jí koníčkem, se věnuje cestování, galerijní činnosti, plavání, jachtingu, lyžování, paraglidingu, vysokohorské turistice a zahradě.

Mgr. Jan Škampa

Studoval právnickou fakultu v Brně a ve Vídni. Po absolvování studia v roce 2005 nastoupil do daňového oddělení společnosti KPMG v Praze. V roce 2007 složil zkoušky daňového poradce. Od roku 2008 působil jako advokátní koncipient. Od 1. 3. 2013 je zapsán v seznamu advokátů. Ovládá angličtinu a němčinu.

Mezi jeho oblíbená právní odvětví patří daňové právo, včetně sporů se správcem daně, ochranné známky, právo obchodních společnostíobchodní smlouvy.

Ve volném čase se věnuje rodině. Pokud by mu nějaký další volný čas zbyl, rád by se věnoval cestování, lyžování, paraglidingu a vysokohorské turistice.

Mgr. Marek Stiller

Vystudoval obchodní akademii a Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Absolvoval právní praxi v advokátní kanceláři v Prostějově, na exekutorském úřadě v Brně a taktéž na Městském soudě v Brně. Od února 2020 je zapsán jako advokátní koncipient v České advokátní komoře. V naší advokátní kanceláři se specializuje na obchodní a pracovní právo a na vymáhání pohledávek.

Ve volném čase se rád věnuje sportu, cestování a rybaření.

Mgr. Jakub Burian

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Absolvoval právní praxi na Nejvyšším správním soudě ČR, v advokátní kanceláři v Brně a na Okresním soudě v Jindřichově Hradci. Od července 2023 je zapsán jako advokátní koncipient v České advokátní komoře.

V naší advokátní kanceláři se specializuje na obchodní, insolvenční a správní právo a na vymáhání pohledávek. Ve volném čase se rád věnuje turistice, badmintonu a lyžování.