Služby advokátní kanceláře

Pro přehlednost jsme pro vás rozdělili naše právní služby do skupin podle toho, čeho se týkají. Vyberte si z okruhu advokátních služeb, který vás zajímá.

Právní služby pro občany

Advokátní služby pro občany zahrnují především rozvod manželství, vypořádání společného jmění manželů, zastupování v trestním řízení, oblast dědictví, osobní bankroty, zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, vymáhání pojistného plnění a další služby.


Právní služby pro firmy

Spolupracujeme jak na jednorázových činnostech, tak dodáváme dlouhodobě služby "firemního právníka". Mezi hlavní právní služby pro podnikatele patří například: transformace obchodních společností, zakládání a rušení obchodních společností, zastupování v insolvenčním řízení, vymáhání pohledávek, právní pomoc při uplatňování náhrady škody, věnujeme se agendě ochranných známek atp.

Právní služby bytovým družstvům a společenstvím vlastníků bytových jednotek

Bytovým družstvům zajišťujeme běžnou právní agendu, převody bytů do vlastnictví jednotlivých členů či vymáhání nájmů a dalších dlužných plateb.

 

Máte dotaz? Rádi vám poradíme

č_rná: