Právní vztahy k nemovitostem

Poskytujeme komplexní právní služby při prodeji a koupi, směně nebo darování nemovitostí, včetně zřizování zástav a zřizování a rušení věcných břemen (služebností). Zajišťujeme také veškeré související služby (advokátní úschova kupní ceny, zastupování před Katastrálním úřadem v řízení o vkladu vlastnického práva).

Dále poskytujeme právní služby související s nájmem nemovitostí. Připravujeme nájemní smlouvy a zajišťujeme i související služby (vymáhání placení nájemného, ukončení nájemního vztahu, apod.).

Spolupracujeme s realitními kancelářemi. Připravujeme i další typy smluv (např. smlouvy o výstavbě, smlouvy o dílo, dohody o rezervaci, smlouvy o smlouvách budoucích, zástavní smlouvy).

Služby pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek

Bytovým družstvům a společenstvím vlastníků jednotek poskytujeme komplexní právní služby. Zejména připravujeme podklady pro jednání výborů, shromáždění a valných hromad, poskytujeme asistenci statutárním orgánům při plnění jejich povinností, dále pak vymáhání dlužných plateb od členů.

Bytovým družstvům poskytujeme komplexní právní pomoc při převodu bytů do vlastnictví členů družstva. Připravujeme podklady pro Prohlášení vlastníka nemovitosti, návrhy na vklad do katastru nemovitostí, kupní smlouvy apod.

Služby související s nájmem nemovitostí

Vymáháme nezaplacené nájemné. Zajišťujeme také veškeré služby spojené s ukončením nájemního vztahu a následné vystěhování problematického nájemníka. Poskytujeme právní pomoc klientům (fyzickým i právnickým osobám) při výpovědích z nájmu bytu či jiných nemovitostí (a to na straně pronajímatelů i nájemců), zastupujeme v soudních řízeních o určení neplatnosti výpovědi, v řízeních o vyklizení nájemců i v řízeních o zaplacení dlužného nájemného (eventuálně dalších plateb). Usilujeme o mimosoudní řešení všech sporů, ale jsme připraveni Vaše zájmy hájit i u soudu.

Máte dotaz?

Rádi vám poradíme